Informasjon om EGR og DPF

Fordeler med å fjerne EGR-ventilen:

  • Senket motortemperatur
  • Forbedret gassrespons
  • Forbedret økonomi
  • Reduserer oljeforurensning
  • Reduserer karbonavleiringer i motoren

 

EGR-ventilen KAN IKKE fjernes på kjøretøy som fortsatt har partikkelfilteret (DPF) til stede, å gjøre det ville blokkere DPF-en, dette vil igjen føre til turboras eller værre!